• Đâu rẻ thì chơi
  • Đâu vui thi chơi
  • This world is flat
  • Lv tối đa 130
  • Điều khiển 5 tướng
  • Tỉ lệ nạp: x10

Đăng ký tài khoản

Thông tin cơ bản
  • * Độ dài từ 5-20 ký tự, chỉ chứa chữ cái và chữ số.
  • *
  • *
  • Đồng ý điều khoản(Đọc điều khoản hoạt động của xungde.us)